Uslovi korišćenja

Na ovoj stranici možete detaljnije da se informišete o načinima plaćanja kao i uslovima pod kojima možete koristiti usluge Mdesign Web agencije.

Opšte odredbe

Mdesign Web počinje sa radom na projektu nakon zakljucivanja Ugovora. Web sajtovi se postavljaju na server (eng. live server) nakon uplate, odnosno kada su izvršene sve uplate

Dodatne usluge se dodatno naplaćuju, na osnovu utrošenih radnih sati. Ukoliko su klijentu potrebne dodatne usluge, te usluge će biti dodate na fakturi za klijenta a u konsultaciji sa njim.

Izrada web sajta ili grafičkog rešenja ne prestaje dok klijent nije u potpunosti zadovoljan rešenjem koje ponudimo. Ipak, Mdesign Web ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran da zadovolji nerazumna očekivanja ili zahteve klijenta. Mdesign Web ima pravo da odluči da li je zahtev nerazuman ili ulazi u okvir usluge za klijenta. Usluge ili delovi usluga koji su odobreni od strane klijenta smatraju se uslugama sa kojima je klijent u potpunosti zadovoljan. Svaki dodatni posao na ovim uslugama biće dodatno fakturisan.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, svi projekti se smatraju gotovim nakon perioda od jedne godine (računajući od datuma prve uplate). To znači da se na tom projektu neće više raditi.

 

Kašnjenje sa realizacijom projekta

Kašnjenje projekta može nastati u slučajevima kada:

  • kasni uplata,
  • klijent zahteva dodatne izmene u dizajnu, strukturi ili sadržaju projekta,
  • klijent kupuje dodatnu uslugu vezanu za projekat,
  • postoji zastoj u primanju materijala od klijenta,
  • vremenski okvir za izradu projekta je približna procena i podložan je izmenama od strane Mdesign Web.

 

Cene usluga i izmene cenovnika

Cene na sajtu neće biti prikazivane, zašto je svaki projekat individualan i nemoguće je generalizovati cenovnik. Sve cene koje dobijete putem email-a nakon zahteva za ponudom, su validne narednig 30 dana od dana slanja ponude. Da biste dobili informacije o vašem projektu, kontaktirajte nas na naš telefon +381 65 247 64 99 ili putem forme na našem sajtu.

 

Odricanje od odgovornosti

Mdesign Web nema nikakvu odgovornost za sadržaj web sajtova koje dizajnira ili hostuje. Mdesign Web nema kontrolu nad informacijama, materijalima ili proizvodima koji se prikazuju na tim web sajtovima. Mdesign Web nije konsultant svojim klijentima, a klijenti su u potpunosti odgovorni za sav sadržaj na svojim web sajtovima.

Kreativna digitalna agencija

Mi smo mlada "FULL - SERVICE" agencija za izradu web sajtova, razvoj web aplikacija, digitalni marketing i konsalting iz oblasti IT.  Naš osnovni cilj je pomoći našim klijentima i omogućiti im kvalitetnu uslugu kako bi poboljšali svoje poslovanje. Klijenti su uvek na prvom mestu. Naši projekti se završavaju tek kada su klijenti poptuno zadovoljni i najsitnijim detaljima.

Adresa

Davidova 2, 18000 Niš
+381 65 247 64 99
info@mdesignweb.rs
PIB: 111149507
R/N: 275-0020222641996-46